<< English

מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות הזו נועדה לעזור לך להבין איזה מידע אנו אוספים ומדוע אנחנו אוספים אותו.

המידע שנאסף בזמן השימוש בשירותים שלנו

אנחנו אוספים מידע לגבי האפליקציות, הדפדפנים והמכשירים שבהם נעשה שימוש כדי לגשת אל השירותים.
המידע שאנחנו אוספים כולל מזהים ייחודיים, כגון סוג הדפדפן וההגדרות שלו, את סוג המכשיר וההגדרות שלו, מערכת ההפעלה ופרטים לגבי רשת האינטרנט. אנחנו גם אוספים מידע על האינטראקציה עם השירותים שלנו באפליקציות, בדפדפנים ובמכשירים שברשותך, כולל כתובת אי פי דוחות קריסה ופעילות במערכת. בנוסף, אנחנו אוספים מידע על הבקשות שלך: התאריך והשעה שבהם נשלחו, כמו גם כתובת האתר של הגורם המפנה.

הפעילות שלך

אנחנו אוספים מידע לגבי הפעילות שלך בשירותים שלנו. המידע שאנחנו אוספים לגבי פעילות עשוי לכלול: צפיות ואינטראקציות פעילות רכישות, האנשים שאיתם יצרת קשר, פעילות באפליקציות ובאתרים של צד שלישי שמשתמשים בשירותים שלנו.

פרטי המיקום שלך

אנחנו אוספים מידע לגבי המיקום שלך בעת השימוש בשירותים שלנו את המיקום שלך אפשר לקבוע ברמות דיוק שונות בעזרת:,ג'י פי אס, כתובת אי פי ונתוני חיישנים מהמכשיר. אנחנו משתמשים במגוון טכנולוגיות כדי לאסוף מידע, כולל קובצי עוגיות (קוקיס), תגי פיקסל, אחסון מקומי כמו אחסון אינטרנט של דפדפן אומטמונים של נתוני אפליקציות, מסדי נתוני ויומני שרתים.

מדידת ביצועים

אנחנו משתמשים בנתונים לביצוע ניתוחים ומדידה כדי להבין באיזה אופן נעשה שימוש בשירותים שלנו.

שמירה על קשר איתך

אנחנו משתמשים במידע, כמו כתובת האימייל שלך, כדי לפנות אליך ישירות.
אנחנו משתמשים בנתונים כדי לשפר את השירותים. אנחנו משתמשים במידע שנאסף כדי להתאים אישית את השירותים שלנו עבורך. אנחנו לא משתפים עם מפרסמים מידע שמאפשר זיהוי אישי שלך, כמו שמך או כתובת האימייל שלך, אלא אם אנחנו מקבלים ממך בקשה לעשות זאת. אנחנו משתמשים במידע כדי לעזור בשיפור הבטיחות והמהימנות של השירותים שלנו.